แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย มีผู้เสียชีวิต อพยพหลายร้อยคน

  • Home
  • news
  • แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย มีผู้เสียชีวิต อพยพหลายร้อยคน