Sen. Rand Paul: ฉันสนับสนุนประธานาธิบดี Trump แต่ฉันไม่สามารถสนับสนุนปฏิญญาฉุกเฉินแห่งชาตินี้ได้

  • Home
  • news
  • Sen. Rand Paul: ฉันสนับสนุนประธานาธิบดี Trump แต่ฉันไม่สามารถสนับสนุนปฏิญญาฉุกเฉินแห่งชาตินี้ได้